TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH THÀNH 1

Đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

Cập nhật ngày: 25/05/2020 05:43:28

Trường Tiểu học Bình Thạnh 1, thuộc xã Bình Thạnh, TX.Hồng Ngự vừa tổ chức lễ đón Bằng công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Đây là trường Tiểu học đầu tiên của TX.Hồng Ngự đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Trường Tiểu học Bình Thạnh 1 đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào năm 2016. Qua hơn 3 năm phấn đấu, đến nay, trường đã hoàn thành 5 tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 gồm: tổ chức và quản lý nhà trường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh; cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục. Hiện trường có 3 điểm, với 26 phòng học kiên cố và các phòng chức năng, với đầy đủ trang thiết bị phục vụ tốt cho việc giảng dạy và học tập. Trường có 24 lớp/588 học sinh; 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ. Hàng năm chất lượng giáo dục của trường không ngừng được nâng lên.

X.Hồng Ngự đã tặng Giấy khen cho tập thể và nhiều cá nhân của trường có thành tích tốt trong thực hiện phong trào xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Được biết, đến nay, TX.Hồng Ngự có 18/28 trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, trong đó có 2 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

HOÀNG PHƯƠNG

Gửi bình luận của bạn