Đẩy mạnh tự chủ và đề cao trách nhiệm giải trình trong giáo dục đại học

Cập nhật ngày: 12/02/2020 15:05:11

Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (GDĐH) chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 15/2/2020. Nghị định 99/2019/NĐ-CP được ban hành đã kịp thời hỗ trợ các cơ sở GDĐH triển khai thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH.


TS. Lương Thanh Tân – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Đồng Tháp trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng PGS.TS Trần Văn Tân

Theo đó, các cơ sở GDĐH thực hiện công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử về các nội dung: sứ mạng, tầm nhìn của cơ sở GDĐH; các quy chế, quy định nội bộ; danh sách giảng viên theo ngành, trình độ, chức danh và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo khác; kết quả kiểm định chương trình đào tạo, kiểm định cơ sở GDĐH; chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, hình thức đào tạo, kế hoạch tổ chức đào tạo; đề án tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh, danh sách nhập học và tốt nghiệp hằng năm theo ngành, trình độ đào tạo, quy mô đào tạo và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp; chi phí đào tạo, mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu khác của người học cho từng năm học và dự kiến cả khóa học...

Cũng theo Nghị định 99/2019/NĐ-CP, cơ sở GDĐH thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH. Cụ thể, cơ sở GDĐH được quyền ban hành và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về hoạt động tuyển sinh, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế phù hợp quy định của pháp luật; xác định, công bố công khai phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định, trừ lĩnh vực quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý trực tiếp; quyết định phương thức tổ chức và quản lý đào tạo đối với các trình độ, hình thức đào tạo.

Từ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH quy định: “Văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương”, thì Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn rõ: Văn bằng trình độ tương đương là văn bằng được cấp cho các ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù thuộc hệ thống GDĐH gồm: bằng bác sĩ y khoa, bác sĩ nha khoa, bác sĩ y học cổ truyền; bằng dược sĩ; bằng bác sĩ thú y; bằng kỹ sư; bằng kiến trúc sư; cùng một số văn bằng khác theo quy định riêng của Chính phủ.

Trên tinh thần đổi mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở GDĐH xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị cho các thành viên hội đồng trường, các cán bộ chủ chốt để quản lý, quản trị hiệu quả và thực hiện tốt vai trò, chức năng được giao; đồng thời phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong nhà trường, đảm bảo tuân thủ các chuẩn GDĐH, đẩy mạnh kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, cơ sở GDĐH theo quy định; tập trung chuẩn bị đầy đủ cơ sở dữ liệu về điều kiện đảm bảo chất lượng và các hoạt động của trường để cập nhật thường xuyên vào cơ sở dữ liệu quốc gia về GDĐH; thực hiện trách nhiệm giải trình, chủ động thực hiện công tác truyền thông, công khai thông tin theo quy định để người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, các bên liên quan và toàn xã hội giám sát hoạt động và chất lượng của cơ sở GDĐH.

DIỆU ANH (tổng hợp)

Gửi bình luận của bạn