Trường Đại học Đồng Tháp

Tích cực nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

Cập nhật ngày: 10/09/2018 16:41:46

ĐTO - Trong năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT) được Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quốc gia Nafosted tài trợ thực hiện 4 đề tài và được Sở KH&CN tỉnh Kiên Giang ký hợp đồng thực hiện 1 đề tài cấp tỉnh từ năm 2016.

Đối với đề tài KH&CN cấp Bộ, nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phê duyệt chủ trì và triển khai thực hiện 13 đề tài KH&CN cấp Bộ. Hiện nay, các chủ nhiệm đề tài đang triển khai thực hiện theo tiến độ đã đăng ký. Ngoài ra, trong năm học 2016 – 2017, nhà trường còn phê duyệt cho cán bộ, giảng viên thực hiện 30 đề tài KH&CN cấp cơ sở.


Phóng viên Báo Lao động (bên trái) trao đổi với các Tiến sĩ trẻ của Trường Đại học Đồng Tháp về công tác nghiên cứu khoa học. 
Ảnh: D.CHINH

Nhà trường đã phê duyệt và triển khai thực hiện 30 đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên. Tuy số lượng đề tài NCKH cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên và sinh viên không tăng (do yêu cầu các kết quả nghiên cứu của đề tài phải có công bố khoa học) nhưng số công trình được công bố ở tạp chí khoa học có chỉ số ISSN trong nước là 23 bài báo. Số giải thưởng “Sinh viên NCKH” cấp Bộ năm 2016 và năm 2017 đã đạt được 6 giải thưởng (1 giải Nhì, 1 giải Ba, 4 giải Khuyến khích).

Hoạt động KH&CN của nhà trường đã có những đóng góp mới cho khoa học và chủ yếu là việc thực hiện công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học và nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong nhà trường.

Năm học 2016 - 2017, cán bộ và giảng viên Trường ĐHĐT đã công bố 381 bài báo trên các tạp chí khoa học (trong đó có 30 bài thuộc nhóm ISI). Trong tổng số những bài báo công bố thuộc danh mục ISI thì cán bộ, giảng viên của trường đã có 2 công trình đạt giải thưởng công trình toán học năm 2017 của Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 - 2020.

Để thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng, Trường ĐHĐT cử 3 người đi học chương trình kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp, trong đó có 2 người được cấp thẻ kiểm định viên, 1 người được cấp chứng chỉ kiểm định viên; có 1 người tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục. Hàng năm, nhà trường đều xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo, NCKH, công tác sinh viên và cơ sở vật chất. Kế hoạch được tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện.

Tất cả sinh viên đều được lấy ý kiến đánh giá về hoạt động giảng dạy của giảng viên (đạt 100%) và sinh viên năm cuối đánh giá khóa học theo quy định, đồng thời khảo sát cán bộ, giảng viên, sinh viên và nhà sử dụng lao động về các hoạt động của trường; khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp được thực hiện bài bản theo kế hoạch và đạt hiệu quả cao. Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (82,2% sinh viên có việc làm), kết quả này đã được nhà trường công khai trên trang web và báo cáo về Bộ GD&ĐT.

Nhà trường đã triển khai triệt để các hoạt động về công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục. Theo đó, đợt khảo sát chính thức diễn ra từ ngày 20-24/5/2017. Đến ngày 8/9/2017, Trường ĐHĐT được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn