Trình diễn máy sạ lúa theo cụm

Cập nhật ngày: 10/02/2020 05:43:52

Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (DVNN) và Nước sạch nông thôn phối hợp với Công Ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sài Gòn Kim Hồng tổ chức trình diễn máy sạ lúa theo cụm (khóm) tại HTX DVNN Mỹ An (xã Mỹ An, huyện Tháp Mười).


Trình diễn máy sạ lúa theo cụm tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ An

Máy sạ được trình diễn là loại máy 4 bánh tự vận hành có công suất từ 5 - 8ha/ngày, tùy điều kiện ruộng. Máy có 10 hộp đựng hạt giống, tương đương với 10 hàng sạ, khoảng cách sạ 25x14cm. Số lượng hạt giống được sạ ở mỗi cụm từ 8 - 12 hạt, khoảng 80kg/ha. Máy sạ này có xuất xứ từ Hàn Quốc do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sài Gòn Kim Hồng nhập khẩu và phân phối.

Các yêu cầu về lúa giống (độ nảy mầm), về ruộng sạ tương tự như đối với sử dụng công cụ sạ lúa kéo hàng.

Tại Đồng Tháp, trong vụ hè thu 2020, Công ty phối hợp với Trung tâm DVNN và Nước sạch nông thôn trình diễn 1,3ha tại HTX DVNN Mỹ An, Tháp Mười, Trung tâm sẽ cử cán bộ kỹ thuật theo dõi lấy chỉ tiêu để đánh giá mô hình và định hướng ứng dụng sạ lúa theo cụm trong thời gian tới.

TRÍ NGUYỄN

Gửi bình luận của bạn