Số: 177 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 01 tháng 11 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 02/11/2018 09:53:04

 * Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng năm 2019 tại xã Phú Long và xã An Hiệp, huyện Châu Thành, Đồng Tháp, như sau:

 - Chợ xã Phú Long. Giá khởi điểm: 420.000.000đ

 - Chợ An Thuận (xã An Hiệp). Giá khởi điểm: 16.000.000đ

 - Chợ Tân Thạnh (xã An Hiệp). Giá khởi điểm: 75.000.000đ

 Thông báo, xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 02/11/2018 đến 15 giờ ngày 12/11/2018.

Nhận hồ sơ và tiền đặt trước: ngày 12, 13 và đến 15 giờ ngày 14/11/2018 (Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm).

Thời gian đấu giá: - 08 giờ ngày 15/11/2018 tại xã Phú Long.

                         - 13 giờ, 30 phút ngày 15/11/2018 tại xã An Hiệp.

* Bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại UBND xã Phú Long, xã An Hiệp.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, điện thoại: 0277 3854 517 ; UBND xã Phú Long, điện thoại: 0277 2475 007 hoặc UBND xã An Hiệp, điện thoại: 0277 3612 007.

Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn