Số: 56/TB-BQLDA, Thị xã Hồng Ngự, ngày 30 tháng 10 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 05/11/2018 09:21:33

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá tài sản như sau:

- Quyền sử dụng đất các Cụm, tuyến dân cư trên địa bàn thị xã Hồng Ngự.

 Tổng giá khởi điểm: 21.490.760.000đ.

* Thời gian niêm yết và bán hồ sơ từ ngày 31/10/2018 đến 15 giờ ngày 16/11/2018.

* Thời gian nhận hồ sơ và tiền đặt trước (trong giờ hành chính) từ ngày 14, 15 đến 15 giờ ngày 16/11/2018.

* Thời gian đấu giá: Vào lúc 8 giờ ngày 19/11/2018.

* Địa điểm: Tại hội trường UBND thị xã Hồng Ngự.

- Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thị xã có nhu cầu mua nền nhà và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Hồng Ngự.

Điện thoại: 02773.563.377.

Gửi bình luận của bạn