Số: 169/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 16 tháng 10 năm 2019

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 19/10/2019 09:44:37

Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng năm 2020, tại xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

- Chợ An Thuận. Giá khởi điểm: 15.000.000đ

- Chợ Tân Thạnh. Giá khởi điểm: 72.000.000đ

* Thời gian khai thác: 01 (một năm), kể từ 0 giờ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 18/10/2019 đến 15 giờ ngày 01/11/2019.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào ngày 01, 04 và đến 15 giờ ngày 05/11/2019.

- Tiền bán hồ sơ: 50.000; 150.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ ngày 06/11/2019, tại Ủy ban nhân dân xã An Hiệp

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Ghi chú: Bán, nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước tại Ủy ban nhân dân xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059 hoặc Ủy ban nhân dân xã An Hiệp. Điện thoại: 0277 3612 007(trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn