Số: 07/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 25/01/2021 10:52:47

Ban Quản lý Chợ và Dịch vụ công cộng thành phố Hồng Ngự:

* 01 (một) xe ô tô chuyên dùng, nhãn hiệu SAMCO, biển số 66A-0624, Việt Nam sản xuất năm 2003, màu trắng-xanh. Niên hạn sử dụng 2028. Giá khởi điểm: 70.000.000đ.

* 01 (một) xe ô tô chuyên dùng, nhãn hiệu HINO, biển số 66A-0852, Việt Nam sản xuất năm 2010, màu trắng-xanh. Niên hạn sử dụng 2035. Giá khởi điểm: 294.000.000đ.

* 01 (một) xe ô tô chuyên dùng, nhãn hiệu HINO, biển số 66A-0730, màu trắng-xanh, Việt Nam sản xuất năm 2008. Niên hạn sử dụng 2033. Giá khởi điểm: 280.000.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 20/01/2021 đến 15 giờ ngày 29/01/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 29, 01/02 và đến 15 giờ ngày 02/02/2021.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 03/02/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Hình thức đấu giá: Bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

-----------------------------------------

1/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung: Quyền sử dụng đất đứng tên ông Lê Hữu Hoài. Tọa lạc xã Tân Thành, huyện Lai Vung. (Thuế theo luật). Gồm:

Tài sản 1: Diện tích 160,1m2(ONT). Giá khởi điểm: 104.065.000đ.

Tài sản 2: Diện tích 159,6m2(ONT). Giá khởi điểm: 103.740.000đ.

Tài sản 3: Diện tích 143,7m2(ONT). Giá khởi điểm: 93.405.000đ.

Tài sản 4: Diện tích 300m2(ONT) + 290,2m2(CLN). Giá khởi điểm: 181.922.000đ.

Tài sản 5: Diện tích 1.761m2(ONT) + Quyền sở hữu Nhà ở cấp 4, 01 trệt, diện tích sàn 112,5m2 + Cây trồng trên đất. Giá khởi điểm: 1.229.941.208đ.

2/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành:

2.1/ Quyền sử dụng đất diện tích 3.005m2(CLN), đứng tên ông Phạm Quốc Hùng (Chết) + Cây trồng trên đất. Tọa lạc xã An An Nhơn, huyện Châu Thành. (Thuế theo luật).  Giá khởi điểm: 333.845.000đ.

2.2/ Quyền sử dụng đất diện tích 681m2(CLN), đứng tên bà Nguyễn Thị Phù Dung + Nhà ở, công trình xây dựng, cây trồng trên đất. Tọa lạc xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành. (Thuế theo luật). Giá khởi điểm: 400.136.475đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 20/01/2021 đến 15 giờ ngày 17/02/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 17, 18 và đến 15 giờ ngày 19/02/2021.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 22/02/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Hình thức đấu giá: Bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn