Công tác văn hóa, thể thao và du lịch đạt nhiều kết quả

Cập nhật ngày: 10/10/2018 04:31:46

9 tháng đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh nhiều văn bản quan trọng về cơ chế, chính sách, đặc biệt là trong lĩnh vực thể thao, du lịch, công tác tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan có nhiều đổi mới, nâng cao tính nghệ thuật. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật được đổi mới, sáng tạo, chất lượng ngày càng cao, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng...

Hoạt động thư viện có nhiều đổi mới, hấp dẫn góp phần nâng cao văn hóa đọc. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng. Đề cử di tích văn hóa Óc Eo thuộc Khu di tích Gò Tháp để UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới; khánh thành Nhà trưng bày nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo và kết nối thành điểm tham quan phục vụ phát triển du lịch; có 4 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp tỉnh.

Đời sống văn hóa cơ sở được nâng cao; tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao từ cơ sở đến tỉnh; tham gia thi đấu các giải thể thao cấp khu vực, quốc tế đạt kết quả cao (345 huy chương các loại).

Hoạt động du lịch đạt nhiều kết quả phấn khởi. 9 tháng đầu năm,  đón tiếp 2,8 triệu lượt khách, tăng 24,02% so với cùng kỳ 2017, trong đó có 60.000 khách quốc tế, tăng 30,79%. Doanh thu du lịch đạt 600 tỷ đồng, tăng 34,53%  so với cùng kỳ năm 2017.

3 tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra từ đầu năm, đáng chú ý là phối hợp tổ chức Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2018, Lễ hội Sen Đồng Tháp, Cuộc thi “Người đẹp Đất Sen hồng 2018”; tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019; tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc...

Nguyễn Toàn

Gửi bình luận của bạn