Cấp phát tiền hỗ trợ cho người nghèo

Cập nhật ngày: 20/05/2020 05:58:53

Đồng loạt các xã, thị trấn trong huyện Tam Nông đã tổ chức cấp phát dứt điểm tiền hỗ trợ chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ cho các đối tượng người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội.

Theo đó, mỗi người nghèo, cận nghèo được nhận 750 ngàn đồng, đối tượng bảo trợ xã hội được nhận 1,5 triệu đồng/người. Toàn huyện Tam Nông có 13.894 người nghèo, người cận nghèo được nhận với tổng số tiền hơn 10,4 tỷ đồng; đối tượng bảo trợ xã hội có 3.102 người được nhận với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.

Các xã, thị trấn ở huyện Hồng Ngự cũng đã tiến hành chi tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định 42 của Chính phủ. Các nhóm đối tượng được hưởng gồm: người có công cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, người thuộc diện bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hằng tháng và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách. Số tiền mỗi người được nhận thấp nhất là 750 ngàn đồng và cao nhất là 1,5 triệu đồng.

Toàn huyện Hồng Ngự có gần 25 ngàn người được hỗ trợ với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng. Trong đó, người có công là 473 người, bảo trợ xã hội 5116 người, hộ nghèo 5424 người, hộ cận nghèo gần 13 ngàn người và lao động tự do là trên 1.000 người.

Chí Cường-Văn Bửu

Gửi bình luận của bạn