Tam Nông bàn giao 8 căn nhà tình nghĩa

Cập nhật ngày: 20/05/2020 05:59:09

Huyện Tam Nông vừa bàn giao 8 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng đang gặp khó khăn về nhà ở. Là loại nhà sàn, mái và vách lợp tôn, diện tích 70m2. Tổng giá trị 160 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh và Quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng. Từ đầu năm đến nay, huyện Tam Nông đã bàn giao và sửa chữa 24 căn nhà tình nghĩa.

Chí Cường

Gửi bình luận của bạn