Tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Cập nhật ngày: 13/09/2022 16:16:41

ĐTO - Chiều ngày 13/9, tại phòng họp cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giai đoạn 2022 - 2026. Đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Lê Thị Kim Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua dự thảo Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giai đoạn 2022 - 2026. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, hướng dẫn tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí tuyên truyền kết quả hoạt động của MTTQ. Đồng thời phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền trên các trang mạng xã hội do hai bên tạo lập để chuyển tải thông tin chính thống, tích cực đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân;...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh định hướng thông tin, tuyên truyền về đại đoàn kết toàn dân tộc và hoạt động của MTTQ tại các kỳ hội nghị báo cáo viên; thường xuyên định hướng tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, các nhân tố tiêu biểu qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp MTTQ nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng;...


Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giai đoạn 2022 - 2026

Việc ký kết Chương trình phối hợp nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác thông tin, tuyên truyền. Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo và công tác Mặt trận trước yêu cầu mới, tạo sự thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến hai đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia góp ý kiến, trao đổi về việc thực hiện cơ chế phối hợp; các nội dung, thời gian phối hợp; hình thức trao đổi thông tin; sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chương trình phối hợp;...

Sau khi thống nhất các nội dung của Chương trình phối hợp, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giai đoạn 2022 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Thành Công đề nghị, thời gian tới, các tổ chức thành viên, các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành trong việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận trong các tầng lớp nhân dân; tham mưu cấp ủy xử lý tốt các vấn đề phát sinh, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn