Tập trung tổ chức quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Cập nhật ngày: 06/12/2022 19:26:15

ĐTO - Trong 2 ngày (5 - 6/12), Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII (viết tắt là Hội nghị Trung ương 6). Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu Trung ương tại Nhà Quốc hội (TP Hà Nội) và hơn 11.600 điểm cầu các cấp trên toàn quốc với trên 1,1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

>> Nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
(ảnh chụp màn hình)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu kỹ hai bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 6 để làm định hướng cho việc tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 6.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nội dung các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 thông qua là rất hệ trọng, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, được xác định trong Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời yêu cầu, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 với nhiều hình thức phù hợp. Qua đó, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần nội dung nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, xuyên suốt nhiệm kỳ. Đặc biệt, quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng ở Trung ương khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể; phân công, phân nhiệm, có lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả với phương châm “Chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận ở các cấp; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt.

Đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân, các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo ra sự thay đổi thực sự, chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực mà nghị quyết, kết luận của Trung ương đề cập tới, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

NGÂN NGUYỄN

Gửi bình luận của bạn