Thị xã Hồng Ngự

Tích cực huy động học sinh ra lớp

Cập nhật ngày: 28/08/2013 06:03:42

Tính đến nay, thị xã Hồng Ngự đã có trên 14.000 học sinh ra lớp (đạt 79,2% kế hoạch), trong đó Mầm non 265 cháu (đạt 15.91%), Mẫu giáo 1.910 cháu (đạt 47.75%), Tiểu học 7.757 em (đạt 99,55%) và THCS 4.093 em (đạt 96,44%).


Về cơ sở vật chất, các điểm trường đều triển khai công tác tu sửa, chỉnh trang trường lớp, mua sắm thiết bị dạy học,... đảm bảo phục vụ tốt cho năm học mới. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh ra lớp bậc Mầm non và Mẫu giáo còn thấp, do số trẻ còn nhỏ, phụ huynh ngại gởi vào lớp, mặt khác các em theo cha, mẹ làm ăn xa, chưa về kịp để đến trường.

Hiện các địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường; điều tra, khảo sát số trẻ em trong độ tuổi để đến từng gia đình động viên, khích lệ các em đến lớp. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học và các địa phương đang tích cực thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục để giúp đỡ, tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em đủ điều kiện đến trường, góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu học sinh ra lớp.

Hoàng Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn