Đọc gì trên báo in số 4103 ra ngày 5/10/2022

Cập nhật ngày: 04/10/2022 20:02:22

Doanh nhân, doanh nghiệp tạo nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

Qua triển khai thực hiện Chương trình hành động số 45 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 10 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (viết tắt Chương trình hành động số 45), kinh tế tư nhân của tỉnh tiếp tục được củng cố và hoàn thiện, nhất là thực hiện đạt và vượt 3/3 chỉ tiêu quan trọng mà Chương trình hành động số 45 đề ra.

Hướng tới chuỗi giá trị và sản xuất nông nghiệp xanh

Hướng tới chuyển đổi nông nghiệp xanh, việc chuyển sang mô hình lúa gạo carbon thấp ở Việt Nam là một trong những giải pháp tất yếu. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này đòi hỏi có sự đầu tư, cải cách chính sách lớn để điều chỉnh các biện pháp khuyến khích, phối hợp hành động của các bên liên quan, các cấp...

Hiệu quả từ phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn (CĐ) trên địa bàn nghiêm túc triển, khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 theo Quyết định số 733 ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các cấp CĐ phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tuyên truyền, cụ thể hóa phong trào thi đua, đồng thời xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện phong trào phù hợp với điều kiện thực tế, nhiệm vụ chính trị, đặc thù của cơ quan, đơn vị...

Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh karaoke

Thời gian qua, Phòng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp mở nhiều đợt cao điểm kiểm tra và tuyên truyền về công tác PCCC đối với cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh. Từ đó, kịp thời phát hiện và nhắc nhở, chấn chỉnh các cơ sở khẩn trương khắc phục những thiếu sót liên quan đến công tác PCCC.

… và còn nhiều tin, bài khác.

Gửi bình luận của bạn