Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học

Cập nhật ngày: 20/03/2023 10:19:38

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy đối với thế hệ trẻ ở trong và ngoài nhà trường. Đồng thời phối hợp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị chung tay tham gia công tác phòng, chống ma túy; xây dựng cơ chế tự phòng vệ cho toàn xã hội trước sự tấn công của tệ nạn ma túy.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là 100% nhà trường tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng, chống ma túy với các hình thức, nội dung phù hợp; ít nhất 90% cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên nhà trường được trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy; có 100% nhà trường thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy thực hiện nhiệm vụ thường xuyên gắn với nhiệm vụ, hoạt động của nhà trường trong từng năm học; thiết lập được đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh, tư vấn, hỗ trợ và có giải đáp phù hợp, kịp thời giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy trong trường học.

Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với ngành giáo dục triển khai hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống ma túy trong nhà trường; trang bị cho giáo viên, học sinh kỹ năng tự bảo vệ mình trước cái xấu trong xã hội, đồng thời truyền tải thông điệp ý nghĩa về giá trị cuộc sống an toàn, từ đó mỗi thanh thiếu niên, học sinh tích cực góp phần giữ gìn môi trường học đường và xã hội lành mạnh, giảm tỷ lệ giới trẻ vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội.

Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong nhà trường cho học sinh. Các nhà trường bồi dưỡng, phát triển đội ngũ hạt nhân tuyên truyền về giáo dục phòng, chống ma túy; nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Học sinh phòng, 4 chống ma túy”, Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy” qua đó tăng cường tuyên truyền về các tác hại của ma túy, cách phát hiện và phòng tránh nghiện ma túy...

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch. Đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể tại địa bàn; tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy cho giáo viên, học sinh, học viên.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an địa phương tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự xã hội khu vực xung quanh trường học ở địa bàn phức tạp về ma túy; phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức tập huấn, trao đổi thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên, phụ huynh và học sinh, sinh viên.

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn