Đẩy mạnh phát triển hoạt động khoa học, công nghệ

Cập nhật ngày: 03/10/2022 13:04:01

ĐTO - Theo Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), 9 tháng đầu năm, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) bám sát chủ trương của Đảng, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN, đặc biệt hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Đồng thời chủ động trong công tác tuyên truyền các thành tựu KH&CN, kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ mới bằng nhiều hình thức...

Thời gian qua, công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ đạt được kết quả đề ra. Các nhiệm vụ KH&CN bám sát định hướng nghiên cứu của tỉnh, giải quyết các vấn đề cấp thiết của địa phương, qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Đối với chương trình phối hợp giữa Bộ KH&CN và UBND tỉnh, đơn vị tiếp tục theo dõi 3 nhiệm vụ được phê duyệt. Thực hiện chương trình nông thôn miền núi, tiếp tục theo dõi quá trình triển khai Dự án “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất biochar và phân hữu cơ sinh học biochar phục vụ cho canh tác nông nghiệp an toàn, bền vững” do Cty TNHH MTV Mai Anh Đồng Tháp chủ trì thực hiện.

Thực hiện hoạt động nghiên cứu KH&CN cấp tỉnh, đơn vị tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện 20 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã ký hợp đồng; theo dõi 8 nhiệm vụ KH&CN được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện; tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh nội dung 1 nhiệm vụ KH&CN; công nhận và chuyển giao kết quả thực hiện 1 nhiệm vụ KH&CN. Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, tiếp tục theo dõi 16 nhiệm vụ KH&CN đang triển khai thực hiện.

Thời gian qua, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến vào sản xuất - kinh doanh; kết nối cung - cầu công nghệ, chuyển giao công nghệ được quan tâm, hỗ trợ... Ước thực hiện 9 tháng đầu năm, tiếp nhận và xem xét hỗ trợ kinh phí cho khoảng 45 lượt tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 350 triệu đồng. Với sự hỗ trợ trong những năm qua của tỉnh, nhiều doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, phục hồi sản xuất sau dịch Covid-19.

Sở KH&CN còn triển khai các hoạt động phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh như triển khai thực hiện và nghiệm thu dự án Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Khô Phú Thọ”, triển khai công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia đối với dự án Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho sản phẩm xoài của tỉnh Đồng Tháp gắn với kiểm soát chất lượng, mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. Đồng thời thực hiện Dự án “Đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý Đồng Tháp cho sản phẩm sen”...

Trên tinh thần phát triển doanh nghiệp KH&CN, thị trường KH&CN và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đơn vị phối hợp Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Đồng Tháp giới thiệu công nghệ, kết nối cung - cầu công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại 17 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện: Lấp Vò, Tháp Mười, Cao Lãnh, TP Cao Lãnh, TP Hồng Ngự, TP Sa Đéc.

Đồng thời tăng cường khai thác, phát triển tài sản trí tuệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo với nhiều hoạt động cụ thể. Theo đó, tiến hành nghiệm thu dự án hoàn thiện giải pháp sáng tạo không chuyên của tác giả Đặng Văn Mãi (ấp Bình Tân, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh) với sản phẩm “Máy cho cá ăn tự động” với tổng kinh phí hỗ trợ 278 triệu đồng. Song song đó, hướng dẫn 3 công ty xây dựng, ký kết và đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ...

Hoạt động thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; tuân thủ quy trình, thủ tục pháp luật hiện hành trong hoạt động thanh tra. Qua hoạt động thanh tra, lồng ghép công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chuyên ngành đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc ngành quản lý để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật của đối tượng thanh tra...

Y DU

Gửi bình luận của bạn