Đồng Tháp

Tăng cường phối hợp thực hiện chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công

Cập nhật ngày: 25/08/2022 17:11:24

ĐTO - UBND tỉnh vừa tổ chức sơ kết 4 năm thỏa thuận hợp tác với Bưu điện Việt Nam về Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công. Đến nay, Đề án đã được triển khai, thực hiện giai đoạn 3 mở rộng. Ở cấp tỉnh, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Phục vụ hành chính công được di dời, bố trí tại tòa nhà Bưu điện tỉnh đã chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các TTHC thuộc 11 lĩnh vực.


Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa và lãnh đạo Bưu điện Việt Nam cam kết tăng cường hợp tác

Cấp huyện, 12/12 Bộ phận Một cửa cấp huyện đã chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. Trong đó, có 6 đơn vị chuyển giao tất cả các lĩnh vực là các huyện: Tân Hồng, Tam Nông, Thanh Bình, Lấp Vò, Lai Vung và TP Sa Đéc và 9 Bộ phận Một cửa đã bố trí trụ sở tại tòa nhà Bưu điện cấp huyện. Cấp xã, 41 Bộ phận Một cửa xã, phường, thị trấn đã chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhận, gửi các TTHC liên thông, các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, các TTHC theo mô hình Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân trên địa bàn tỉnh...

Qua 4 năm triển khai thực hiện Đề án, ở cấp tỉnh và cấp huyện đã tiếp nhận trên 351.600 hồ sơ (tổng số hồ sơ đã giải quyết trên 349.000 và trên 2.500 hồ sơ đang được xem xét, giải quyết); số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên 43.700 (đạt trên 12% số hồ sơ nhận mới); số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trên 51.000 (đạt trên 14%). Riêng tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận trên 55.100 hồ sơ, trong đó đã giải quyết trước, đúng hạn là đạt trên 99%.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Đề án được sự đồng thuận của các cơ quan, địa phương và người dân trên địa bàn tỉnh. Công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC chuyển giao cho Bưu điện được đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Phần lớn các Bộ phận Một cửa tại Trụ sở Bưu điện đều được bố trí ở vị trí thuận lợi, dễ tìm, dễ nhận diện, gần trục lộ chính; nơi làm việc khang trang, rộng rãi và trang thiết bị, cơ sở vật chất khác được trang bị đầy đủ, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được chuyển giao, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện TTHC.

Cùng với đó, việc bố trí Bộ phận Một cửa tại trụ sở Bưu điện và nhân viên Bưu điện tham gia hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được chuyển giao đã giúp giảm chi phí đầu tư cơ sở vật chất, chi tiêu thường xuyên và khối lượng công việc tại Bộ phận Một cửa và đơn vị chuyên môn. Đồng thời giảm số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (qua khảo sát thực tế, tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công giảm 10 công chức, viên chức; Bộ phận Một cửa các huyện, thành phố giảm từ 2 - 8 công chức, viên chức). Ý thức, thái độ phục vụ của công chức, viên chức và nhân viên Bưu điện đối với tổ chức, công dân ngày càng được nâng cao.

Ngoài việc được phục vụ tốt, tổ chức, công dân có tâm lý thoải mái hơn khi đến liên hệ giải quyết TTHC. Người dân tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức thực hiện TTHC thông qua việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và được hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Ngoài ra, mạng bưu chính công cộng ở các địa phương thực hiện thí điểm được khai thác hiệu quả, các điểm Bưu điện văn hóa xã được duy trì và phát triển, giúp các địa phương đạt được tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã là “Có điểm phục vụ Bưu chính viễn thông”. Đồng thời góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả các mô hình như: Hẹn giờ thực hiện TTHC tại nhà người dân; Kết hợp dịch vụ công trực tuyến gắn với dịch vụ bưu chính công ích; Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến.

Từ những kết quả đạt được, Văn phòng UBND tỉnh đã đề xuất mở rộng quy mô, phạm vi chuyển giao việc tiếp nhận, số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC các lĩnh vực còn lại tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công cùng Bộ phận Một cửa của 6 thành phố, huyện; tiếp tục đào tạo, tập huấn cho nhân viên Bưu điện về quy định, quy trình tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người dân để tạo sự đồng thuận và hưởng ứng trong thực hiện...

Qua sơ kết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh, từ những kết quả đạt được trong việc thực hiện Đề án thí điểm, tỉnh cam kết quyết tâm tiếp tục thực hiện Đề án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh tốt hơn, hiệu quả hơn; đồng thời nghiên cứu triển khai chuyển giao thực hiện mô hình dịch vụ trọn gói hồ sơ công việc cho Bưu điện, thực hiện TTHC phi địa giới hành chính với sự phối hợp của Bưu điện và khắc phục các tồn tại, hạn chế để phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn