Đọc gì trên báo in số 4247 ra ngày 18/9/2023

Cập nhật ngày: 17/09/2023 08:47:01

Nhiều cách làm hay trong quản lý đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú

Để thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, giữ nghiêm nguyên tắc kỷ luật Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là giảm tỷ lệ đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng bị xóa tên trong giai đoạn mới, tỉnh Đồng Tháp triển khai thí điểm thực hiện các mô hình “Tổ quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú”, “Tổ đảng nơi đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú”, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Nổi bật là nắm tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của đảng viên đi làm xa nơi cư trú và kịp thời định hướng ý thức trách nhiệm của đảng viên.

Chăm sóc sức khỏe học sinh thông qua chính sách bảo hiểm y tế

Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên (HS,SV) thông qua chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh, đảm bảo 100% HS,SV tham gia BHYT, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị, ngành chức năng tăng cường thực hiện BHYT HS,SV năm học 2023 - 2024.

TP Hồng Ngự thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành và tổ chức chính trị - xã hội cùng sự nỗ lực vươn lên của người nghèo, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững (MTQG GNBV) trên địa bàn TP Hồng Ngự tiếp tục đạt được các kết quả quan trọng. Các mục tiêu, chỉ tiêu chính của Chương trình đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Nông dân Tân Hồng tích cực hợp tác sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân (ND) trên địa bàn huyện Tân Hồng đẩy mạnh tuyên truyền về hỗ trợ ND khởi nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo hướng sạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc, sản phẩm OCOP mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

… và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn