Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thành phát triển theo mô hình hợp tác xã kiểu mới

Cập nhật ngày: 05/01/2023 06:10:47

ĐTO - Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò thành lập năm 1989, hiện có tổng số hộ thành viên tham gia là 1.814 hộ (đạt 100% hộ nông nghiệp tham gia vào HTX). HTX Bình Thành là 1 trong 5 HTX của tỉnh Đồng Tháp được phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả, giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Mô hình sản xuất lúa giảm giá thành có liên kết tiêu thụ, kết hợp với thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên lúa tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thành

HTX đã quy hoạch từng vùng sản xuất, hoàn chỉnh hệ thống bơm tưới bằng bơm điện 100%, với tổng diện tích quản lý 1.180ha, duy trì sản xuất 3 vụ/năm. Trong đó, diện tích lúa 961ha, 15ha màu, 202ha cây ăn trái (chuyển đổi từ đất lúa) và 2ha nuôi thủy sản. Ngoài việc định hướng cho hộ thành viên ổn định và phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, tăng cường tình đoàn kết gắn bó tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư, HTX cùng với cấp ủy và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, HTX đang nhận thực hiện 3 tiêu chí trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao (tiêu chí 2, tiêu chí 3 và tiêu chí 13).

HTX đang ra sức lập thành tích tốt trong sản xuất và củng cố các dịch vụ kinh doanh, trong đó việc thực hiện liên kết và tiêu thụ sản phẩm cho hộ thành viên là mục tiêu phấn đấu hàng đầu, vì mô hình này đáp ứng được yêu cầu của nông dân là nâng cao lợi nhuận và an tâm trong sản xuất. Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, được sự hỗ trợ của các ngành chức năng, HTX đã chủ động đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng với các công ty, doanh nghiệp như: Tập đoàn Lộc Trời, Tập đoàn Tân Long, Công ty Vĩnh Hoàn, Công ty Phát Tài... và các thương lái trong vùng để liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho hộ thành viên theo hướng có lợi cho người sản xuất, giúp cho hộ thành viên tìm được đầu ra ổn định hằng năm từ 600 - 900ha lúa hàng hóa.

Ông Nguyễn Văn Đời - Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Bình Thành, chia sẻ: việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cho nông dân là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển bền vững của đơn vị, bởi giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho thành viên nhờ ký kết tiêu thụ ổn định; từng bước nâng cao kiến thức của người nông dân, từ đó, giúp cho nông dân có cách nhìn hợp lý về thị trường nông sản hàng hóa, gắn bó và ủng hộ HTX trong việc đàm phán thương thảo hợp đồng...

Thời gian qua, ngoài liên kết trong đầu tư sản xuất gắn liền với tiêu thụ sản phẩm cho hộ thành viên, HTX còn tổ chức liên kết trực tiếp với hộ thành viên hằng năm hơn 20ha lúa giống gồm: Đài thơm 8, OM 18, OM 5451 và IR 50404 để chủ động cung cấp cho thành viên có nhu cầu, với giá cả phù hợp và có thể trả chậm...


Thành viên Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thành để vỏ thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi qui định, góp phần bảo vệ môi trường

Theo ông Nguyễn Văn Đời, trong phương hướng hoạt động, HTX sẽ tranh thủ các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia giải quyết việc làm thông qua các dự án, đề án quy hoạch sản xuất để HTX đủ điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Đồng thời tiếp tục củng cố và phát huy hiệu quả các dịch vụ HTX đang quản lý, đặc biệt quan tâm thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, huyện về mô hình liên kết trong đầu tư sản xuất gắn liền với tiêu thụ sản phẩm cho nông dân như: mở rộng quy hoạch diện tích vùng sản xuất trọng điểm trên cây lúa theo điều kiện địa lý tự nhiên phù hợp theo đơn đặt hàng của công ty, doanh nghiệp...

MN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn