Số:156/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 12 tháng 09 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 16/09/2022 10:55:59

Trung tâm Dịch vụ tài chính tỉnh Đồng Tháp:

Trụ sở cũ của Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm chăm sóc Sức khỏe sinh sản (Địa chỉ: Số 01-03, đường Lê Lợi, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Giá khởi điểm: 56.375.000.000 đồng

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 16/09/2022 đến 15 giờ ngày 17/10/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Tiền đặt trước: Nộp 11.000.000.000 đồng (Bằng chữ:Mười một tỷ đồng) từ ngày 17/10/2022 đến 15 giờ ngày 19/10/2022 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 8 giờ ngày 20/10/2022, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết nêu trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517.

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn