Số: 145/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 26 tháng 8 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 29/08/2022 10:18:35

1. Quyền khai thác dịch vụ tại Trường Trung học cơ sở Bình Thạnh (huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp). Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/5/2023).

- Căn tin (DT: 96 m2); Giá khởi điểm: 165.000.000 đồng

- Nhà giữ xe (DT: 371,4 m2); Giá khởi điểm: 10.000.000 đồng

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo Phương án số: 98/PA-THCSBT ngày 25/8/2022 của Trường Trung học cơ sở Bình Thạnh và không nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

2. Quyền khai thác dịch vụ Căn tin (DT: 140 m2) tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tiệp (huyện Tân Hồng, Đồng Tháp). Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/5/2023). Giá khởi điểm: 150.000.000 đồng.

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo phương án 01/PA-THCSNVT ngày 22/8/2022 của Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 29/8/2022 đến 15 giờ ngày 13/9/2022

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 13, 14 và đến 15 giờ ngày 15/9/2022 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 50.000 đồng; 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

+ Lúc 09 giờ ngày 16/9/2022, tài sản Trường THCS Bình Thạnh.

+ Lúc 10 giờ ngày 16/9/2022, tài sản Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517; Trường THCS Bình Thạnh. ĐT 02773929473; Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp. ĐT 02773831281; (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn