Số: 130/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 01 tháng 8 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 03/08/2022 09:45:24

1. Quyền khai thác dịch vụ Không gian đọc sách và tự học (DT: 150 m2); tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp (Thời gian khai thác 03 năm, kể từ ngày ký hợp đồng).

 Giá khởi điểm: 180.000.000 đồng

 * Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo Phương án số: 212/PA-TVT ngày 10/09/2021 của Thư viện tỉnh Đồng Tháp.

2. Quyền khai thác dịch vụ tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp (Thời gian khai thác 60 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng).

- Giữ xe (DT: 700 m2); Giá khởi điểm: 360.000.000 đồng

- Phòng Thực hành (DT: 400 m2); Giá khởi điểm: 900.000.000 đồng

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo Phương án số: 272, 273/CĐYT-TCHC ngày 27/7/2022 của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 03/8/2022 đến 15 giờ ngày 16/8/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm, riêng tài sản Phòng Thực hành 5% các ngày 16, 17 và đến 15 giờ ngày 18/8/2022 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng; 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

 + Lúc 08 giờ ngày 19/8/2022, tài sản Thư viện Tỉnh.

 + Lúc 09 giờ ngày 19/8/2022, tài sản Trường Cao đẳng Y tế.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517; Thư viện tỉnh Đồng Tháp. ĐT 02773871588; Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp. ĐT 02773854133; (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn