Số: 136 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 10 tháng 8 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 15/08/2022 20:13:06

* Quyền khai thác dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười (Thời gian khai thác 03 năm, kể từ ngày ký hợp đồng).

- Căn tin (DT: 228,4 m2); Giá khởi điểm: 144.000.000 đồng/năm

- Giữ xe (DT: 224 m2); Giá khởi điểm: 224.400.000 đồng/năm

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo Phương án số: 528/PA-BVTM ngày 24/5/2022 của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 15/8/2022 đến 15 giờ ngày 26/8/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm các ngày 26, 29 và đến 15 giờ ngày 30/8/2022 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ ngày 31/8/2022, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517; Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười. ĐT 02773940961 (trong giờ hành chính).

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn