Số: 138/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 15/08/2022 20:13:51

1/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung: (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên): 

1.1/ Quyền sử dụng đất đứng tên hộ ông Mai Tấn Lực và bà Tăng Thị Tuyết, diện tích 4.655,7m2 (LUC). Tọa lạc xã Long Hậu, huyện Lai Vung + Cây trồng trên đất. Giá khởi điểm: 249.017.300đ.

1.2/ Quyền sử dụng đất thửa 65, TBĐ 03, diện tích 2.878,4m2(LUC) đứng tên hộ ông Ngô Xuân Hoàng. Tọa lạc ấp Long Hưng 1, xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 360.090.000đ.

2/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông: Quyền sử dụng đất lúa đứng tên bà Phạm Thị Thanh Mai, TBĐ số 3. Tọa lạc xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông. (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên).                                         

* Thửa 234, diện tích 8.104m2. Giá khởi điểm: 445.720.000đ.

* Thửa 177 + Thửa 121, tổng diện tích 12.882m2. Giá khởi điểm: 716.152.000đ.

3/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng: (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên).

2.1/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Trần Hữu Khuynh, tổng diện tích 26.376,2m2(LUC), thuộc thửa 57+71+91+113+129, TBĐ số 4. Tọa lạc xã Tân Phước, huyện Tân Hồng. Giá khởi điểm: 1.318.810.000đ.

2.2/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Trần Văn Bình, tổng diện tích 36.571m2(LUC), thuộc thửa 2+3, TBĐ số 2. Tọa lạc xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng. Giá khởi điểm: 1.901.692.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 15/8/2022 đến 15 giờ ngày 05/9/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 05, 06 và đến 15 giờ ngày 07/9/2022.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian nộp phiếu đấu giá từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 15/8/2022 đến 15 giờ ngày 07/9/2022. (Riêng mục 3 đấu giá trực tiếp bằng lời nói).

- Tổ chức công bố giá /đấu giá: 09 giờ ngày 08/9/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 6250230; 0277. 3854517.

* Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn