Số: 146/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 29 tháng 8 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 31/08/2022 10:20:35

* Quyền khai thác dịch vụ tại Trường Trung học phổ thông Lấp Vò 1 (huyện Lấp Vò, Đồng Tháp). Thời gian khai thác 03 năm học, kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/7/2025).

- Nhà giữ xe (DT: 800 m2). Giá khởi điểm: 160.000.000 đồng/năm học

- Căn tin (DT: 195m2). Giá khởi điểm: 140.000.000 đồng/năm học

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo Phương án số: 42/PA-THPTLVO1 ngày 20/8/2022 của Trường Trung học phổ thông Lấp Vò 1 và không nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 31/8/2022 đến 15 giờ ngày 14/9/2022

- Tiền đặt trước: Nộp 15% theo giá khởi điểm các ngày 14, 15 và đến 15 giờ ngày 16/9/2022 tại Trường Trung học phổ thông Lấp Vò 1.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 19/9/2022, tại Trường THPT Lấp Vò 1.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517; Trường THPT Lấp Vò 1. ĐT 02773845260; (trong giờ hành chính).

Gửi bình luận của bạn