Số: 222/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 08 tháng 12 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 09/12/2022 10:40:53

Trung tâm Dịch vụ tài chính tỉnh Đồng Tháp:

Quyền sử dụng đất + Tài sản gắn liền với đất Trụ sở cũ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ: Số 23 đường Hùng Vương, phường 2, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

Giá khởi điểm: 9.654.054.000 đồng.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 10/12/2022 đến 15 giờ ngày 12/01/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Tiền đặt trước: Nộp 1.930.000.000 đồng (Một tỷ chín trăm ba mươi triệu đồng) từ ngày 10/01/2023 đến 15 giờ ngày 12/01/2023 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 13/01/2023, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết nêu trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517.

Do đăng báo có sai sót đăng trên báo in Thông báo số 222/TB-ĐG ngày 08/12/2022 Trung tâm dịch vụ đấu giá Tài sản tỉnh Đồng Tháp điều chỉnh lại như sau: Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp, xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 09/12/2022 đến 15 giờ ngày 10/01/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn