BIDV Đồng Tháp

Chú trọng công tác kết nạp đảng viên mới

Cập nhật ngày: 06/11/2013 03:24:27

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh về việc kết nạp đảng viên đến năm 2015, Đảng ủy cơ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp (BIDV Đồng Tháp) đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các chi bộ trực thuộc trong việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn, đưa đi học các lớp bồi dưỡng và đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên.

Tính từ đầu nhiệm kỳ (7/2010) đến nay, Đảng bộ cơ sở đã kết nạp được 18 đảng viên, đạt 120% chỉ tiêu nhiệm kỳ (18/15 đảng viên), nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ cơ sở lên 56 đồng chí, qua đó đã góp phần tích cực vào việc xây dựng củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, người lao động tại Chi nhánh.

Các đảng viên mới được kết nạp đều là những người đủ tiêu chuẩn, được rèn luyện, thử thách trong quá trình công tác, học tập, tham gia các phong trào của Công đoàn, Đoàn thanh niên, tích cực giữ phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tự giác học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực công tác để hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của Chi nhánh.

Các chi ủy chi bộ coi trọng chất lượng công tác kết nạp đảng viên mới, không chạy theo số lượng, thực hiện đúng các bước trong quy trình kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng bồi dưỡng quần chúng ưu tú... Từ các tổ Công đoàn, Chi đoàn giới thiệu, các quần chúng ưu tú được Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn cơ sở giới thiệu về Đảng ủy cơ sở xem xét, sắp xếp cử đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức.

Các quần chúng ưu tú sau khi được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, cấp ủy các Chi bộ phân công các đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng, hướng dẫn viết hồ sơ lý lịch... Khi được đa số đảng viên trong Chi bộ tán thành, hồ sơ lý lịch được thông qua Ban chấp hành Đảng ủy cơ sở và gửi về Đảng ủy khối Doanh nghiệp xem xét ra quyết định kết nạp.

Các đảng viên mới sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, phải qua thời gian thử thách một năm phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức, được Đảng ủy cơ sở giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú, được đi học tiếp lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và phải tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất tư cách của người đảng viên dự bị, tích cực trong công tác, phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không vi phạm những điều đảng viên không được làm... Hầu hết các đảng viên được kết nạp thời gian qua tại Đảng bộ cơ sở đều còn trẻ, có học vấn, trình độ đại học, cao đẳng chiếm 89%, đảng viên nữ chiếm 50%.

Đánh giá giữa nhiệm kỳ, Đảng ủy cơ sở BIDV Đồng Tháp đã quyết định điều chỉnh tăng số lượng đảng viên kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ từ 15 lên 20 đảng viên càng thể hiện sự quyết tâm của Đảng ủy cơ sở trong việc chú trọng công tác phát triển Đảng, củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Trường Sơn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn