Được sửa chữa nhà theo hiện trạng, không lấn chiếm đường bộ, đường sông

Cập nhật ngày: 12/05/2023 10:44:40

ĐTO - Ông Kiều Thiện Rê ngụ ấp An Phong, xã Định An, huyện Lấp Vò có đơn phản ánh việc xin mua nền nhà vượt lũ cho con ông là ông Kiều Triết nhưng đến nay chưa được xem xét, giải quyết.

Qua nội dung đơn của ông Kiều Thiện Rê, UBND huyện Lấp Vò đã giao cơ quan chuyên môn kiểm tra rà soát và kết quả giải quyết đơn của ông Kiều Thiện Rê như sau:

Căn cứ Quyết định 204 ngày 15/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng và cơ chế vay vốn xây dựng nhà ở thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long; căn cứ Công văn số 1084 ngày 19/12/2022 của UBND xã Định An về việc đề nghị xét bố trí nền trả chậm tại Cụm dân cư Bà Cả - Cái Dầu, Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Thường trực Ban Chỉ đạo) đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo Chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ để xã Định An báo cáo thông qua trường hợp đề nghị xét bố trí nền trả chậm tại Cụm dân cư Bà Cả - Cái Dầu cho ông Kiều Triết.

Đến ngày 17/4/2023, Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò tiếp xúc trực tiếp với ông Kiều Thiện Rê, nghe ông trình bày các nội dung như đề nghị được mua nền vượt lũ trả chậm cho con là ông Kiều Triết, nếu không giải quyết được mua nền vượt lũ thì cho phép ông Kiều Triết được sửa chữa nhà ở hiện nay.

Qua yêu cầu của ông Kiều Thiện Rê, trên cơ sở báo cáo của cơ quan chuyên môn và UBND xã Định An, Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò cho biết, theo quy định về xét duyệt bố trí dân vào các cụm, tuyến dân cư vượt lũ, Hội đồng xét duyệt bố trí dân vào các cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn huyện chưa thống nhất xem xét đề nghị mua nền vượt lũ trả chậm cho ông Kiều Triết. Lý do, trường hợp ông Kiều Triết chưa đúng đối tượng mua nền nhà vượt lũ theo quy định.

Đối với đề nghị của ông Kiều Thiện Rê là cho phép ông Kiều Triết sửa chữa nhà ở hiện nay, Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND xã Định An tiến hành khảo sát thực tế nhà ở hiện nay của ông Kiều Triết và hướng dẫn ông Kiều Triết sửa chữa nhà theo hiện trạng để ổn định cuộc sống, không lấn chiếm thêm đường bộ, đường sông.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn