Giám sát kết quả thực hiện nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tư vấn

Cập nhật ngày: 20/05/2023 13:01:16

ĐTO - Chiều ngày 19/5, ông Nguyễn Hữu Đức – Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh cùng Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Sở Tài chính về kết quả thực hiện quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các tổ chức chính trị - xã hội; nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban MTTQVN cấp huyện.


Đại diện Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết với Đoàn giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Theo báo cáo của Sở Tài chính, sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 111 ngày 14/7/2017 quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội; Nghị quyết số 214 ngày 6/12/2018 về nội dung và mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc UBMTTQVN cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban MTTQVN cấp huyện, UBND tỉnh đã triển khai, quán triệt đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện kịp thời.

Sở Tài chính có công văn triển khai đến các cơ quan cấp tỉnh và địa phương hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, trên cơ sở đó, đơn vị, địa phương xây dựng dự toán gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao dự toán cho đơn vị thực hiện, về công tác quyết toán chấp hành theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Tổng cộng kinh phí thực hiện theo phân cấp ngân sách từ năm 2018-2022 là trên 1,2 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thực hiện theo Nghị quyết số 111 là trên 605 triệu đồng; thực hiện theo Nghị quyết số 214 là trên 629 triệu đồng.


Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả thực hiện

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết, hằng năm, Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì hiệp thương với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chọn những vấn đề mà Nhân dân quan tâm, bức xúc và xác định các hình thức giám sát, phản biện xã hội phù hợp. Ủy ban MTTQVN tỉnh có 3 Hội đồng tư vấn về: Dân chủ - Pháp luật; Văn hóa – Xã hội; Kinh tế. Các Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban MTTQVN cấp huyện tham gia góp ý kiến những nội dung có liên quan đến hoạt động của các Hội đồng, Ban Tư vấn về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; chương trình, kế hoạch phát triển văn hóa – du lịch; kế hoạch của UBND trên lĩnh vực kinh tế của địa phương…

Ủy ban MTTQVN tỉnh và các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQVN tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động, lập dự toán, sử dụng kinh phí hoạt động gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt…


Ông Nguyễn Hữu Đức – Trưởng Ban Pháp chế phát biểu tại buổi giám sát

Qua giám sát, ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị Sở Tài chính và Ủy ban MTTQVN tỉnh cần khẩn trương kiểm tra lại cơ quan cấp huyện về việc tiếp nhận và triển khai thực hiện Nghị quyết số 111 ngày 14/7/2017 và Nghị quyết số 214 ngày 6/12/2018 của HĐND tỉnh. Đối với các khoản chi phải đảm bảo chi đúng, chi đủ theo nội dung nghị quyết. Sở Tài chính cần tăng cường kiểm tra quá trình thực hiện để từ đó kịp thời chấn chỉnh…

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn