Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư

Cập nhật ngày: 16/05/2023 13:10:49

ĐTO - UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Tư pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động hành nghề luật sư, trong đó các hoạt động “núp bóng”, “lợi dụng” hoạt động hành nghề luật sư để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan tiến hành tố tụng nắm thông tin, tình hình hoạt động luật sư, kịp thời chia sẻ thông tin liên quan, trong đó, lưu ý ứng xử, phát ngôn của luật sư trên mạng xã hội, trong quá trình tham gia tố tụng; có biện pháp xử lý nếu phát hiện luật sư có hành vi phát tán trên mạng xã hội những hình ảnh, bài viết chưa được kiểm chứng liên quan đến bí mật cá nhân hoặc bí mật của tổ chức có dấu hiệu phạm tội hình sự.

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh tiến hành giám sát các luật sư thành viên, luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi của luật sư vi phạm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện và đề xuất xử lý đối với các doanh nghiệp đã đăng ký hoặc cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp không thực hiện việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý mà có hoạt động không phù hợp với quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Luật sư.

PV

Gửi bình luận của bạn