Ngăn chặn và xử lý nghiêm việc vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới

Cập nhật ngày: 02/06/2023 06:05:28

ĐTO - Ngày 1/6, UBND tỉnh ban hành công văn về tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào tỉnh Đồng Tháp.


Người dân cần tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống và tiêm phòng vắc-xin, bảo vệ sức khỏe đàn gia cầm

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào tỉnh Đồng Tháp. Kịp thời phát hiện, tiêu hủy các lô hàng gia cầm, sản phẩm gia cầm vận chuyển bất hợp pháp (trước khi tiêu hủy lấy mẫu xét nghiệm bệnh) và xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu gia cầm và sản phẩm gia cầm qua biên giới. Chủ động hướng dẫn xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật theo quy định của Việt Nam và tổ chức Thú y thế giới. Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống tổ chức các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực, phù hợp thực tiễn phòng, chống dịch bệnh động vật. Thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật vào Việt Nam.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm trái phép qua biên giới, đặc biệt tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới; chủ động kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm mắc bệnh, không rõ nguồn gốc về tỉnh để tiêu thụ; trường hợp phát hiện các lô hàng gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm vận chuyển bất hợp pháp phải xử lý theo quy định. Tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân khu vực biên giới về sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm và tác hại khi buôn bán, vận chuyển gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ động triển khai các hoạt động, giải pháp ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm qua biên giới; chia sẻ thông tin, dữ liệu với cơ quan thú y các cấp để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định. Sở Giao thông và Vận tải phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, triển khai các văn bản chỉ đạo về ngăn chặn buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới đến các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh nắm, thực hiện đúng quy định.

UBND các huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự và TP Hồng Ngự chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền đến cộng đồng, khu dân cư, khu vực biên giới về sự nguy hiểm của dịch bệnh cúm gia cầm, các dấu hiệu nhận biết dịch bệnh cúm gia cầm và tác hại việc buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm mắc bệnh, không rõ nguồn gốc về tỉnh để tiêu thụ. Vận động người dân tham gia giám sát, thông tin kịp thời đến các cơ quan chức năng hoặc thông qua đường dây nóng phản ánh các trường hợp nghi ngờ vận chuyển gia cầm mang mầm bệnh, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Tăng cường công tác phối hợp với sở, ngành và đơn vị liên quan, kiểm tra, kiểm soát các tuyến đường giao thông, đặc biệt tại cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan báo, đài tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm, các biện pháp phòng, chống, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, tiêm phòng vắc-xin, bảo vệ sức khỏe đàn gia cầm; tuyên truyền vận động Nhân dân khu vực biên giới không tham gia, tiếp tay vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép vào địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền để Nhân dân hiểu, nhận thức rõ về nguy hại của dịch cúm gia cầm đối với phát triển chăn nuôi, sức khỏe cộng đồng; chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống, tiêm phòng vắc-xin, bảo vệ sức khỏe đàn gia cầm.

NP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn