Quy định đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Cập nhật ngày: 23/05/2023 20:29:43

ĐTO - Ngày 23/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp thuộc diện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp ngoài các đối tượng quy định tại điểm a, b, c khoản 2, Điều 18 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: “Người tâm thần lang thang không có người thân hoặc chưa xác định được người thân hoặc đã xác định được người thân nhưng thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng người tâm thần. Người thân quy định tại Điều này là người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú với người tâm thần". 

Đồng thời, UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

NP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn