Ban Văn hoá - Xã hội họp thẩm tra văn bản trình kỳ họp đột xuất lần thứ 5

Cập nhật ngày: 26/05/2023 15:18:09

ĐTO - Ngày 26/5, Ban Văn hoá - Xã hội (VHXH) Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp đột xuất lần thứ 5. Bà Đoàn Duy Thùy Ngạn - Trưởng Ban VHXH chủ trì cuộc họp. Ông Kiều Thế Lâm - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự.


Bà Đoàn Duy Thuỳ Ngạn - Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội phát biểu tại cuộc họp

Kỳ họp này, Ban VHXH được phân công thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi điểm b, khoản 1, Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022-2025 và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 394/2020/NQ-HĐND kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đồng Tháp ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận việc cơ quan trình điều chỉnh tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 1%/năm xuống còn 0,4%/năm theo chuẩn nghèo tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban VHXH đề nghị làm rõ cơ sở dự báo ban đầu của giai đoạn 2022 - 2025 đối với hộ nghèo chiếm tỷ lệ 6,06% và hộ cận nghèo chiếm 6,48%; cơ sở tính toán giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1%/năm theo chuẩn nghèo tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn dưới 3%; công tác giảm nghèo thời gian qua đã đánh giá đúng thực chất, bền vững chưa; đánh giá sơ bộ đời sống người dân vừa thoát nghèo trong thời gian qua; dự báo khả năng tái nghèo trong thời gian tới; giải pháp giảm tỷ lệ này nếu khả năng tái nghèo cao...

Qua trao đổi, giải trình làm rõ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và thảo luận của đại biểu tham dự họp, thành viên Ban VHXH cơ bản thống nhất 2 nội dung dự thảo nghị quyết nêu trên.

Kết thúc cuộc họp, bà Đoàn Duy Thuỳ Ngạn, Trưởng Ban VHXH đề nghị cơ quan trình tiếp thu những nội dung kiến nghị qua dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban; đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. Trên cơ sở kết quả cuộc họp này, Ban VHXH sẽ tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định để trình HĐND tỉnh thảo luận, quyết nghị thông qua nghị quyết tại kỳ họp đột xuất lần thứ 5, dự kiến tổ chức vào ngày 28/5/2023.

Võ Văn Đề

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn