Thẩm tra các nội dung văn bản trình tại kỳ họp đột xuất lần thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh

Cập nhật ngày: 25/05/2023 17:45:28

Chiều ngày 25/5, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức thẩm tra văn bản các nội dung thuộc lĩnh vực pháp chế sẽ trình tại kỳ họp đột xuất lần thứ 5. Hai Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, ông Kiều Thế Lâm; ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.


Ông Nguyễn Hữu Đức – Trưởng Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra  các dự thảo Nghị quyết của Ban

Ông Nguyễn Hữu Đức – Trưởng Ban Pháp chế thông qua kết quả thẩm tra Tờ trình số 63 ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 13 ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Qua thẩm tra về sự cần thiết, nội dung và hình thức của dự thảo Nghị quyết, các đại biểu thống nhất dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của pháp luật của Nhà nước và thống nhất với tên gọi và nội dung của dự thảo Nghị quyết

Về Tờ trình số 73 ngày 19/5/ 2023 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết quy định chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội được hỗ trợ kinh phí hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, qua thảo luận, ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban Pháp chế đề nghị cơ quan trình điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp quy định. 


Ông Trần Minh Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao đổi ý kiến về nội dung dự thảo Nghị quyết

Cùng ngày, Ban Kinh tế - Ngân sách (KTNS) tổ chức thẩm tra văn bản các nội dung trình tại kỳ họp đột xuất lần thứ 5 thuộc lĩnh vực KTNS. Ông Tô Hoàng Khương – Trưởng Ban KTNS thông qua báo cáo thẩm tra Tờ trình số 81 ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 79 ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Qua thảo luận tại cuộc họp, Ban KTNS cơ bản thống nhất với việc điều chỉnh định mức chi thường xuyên trong dự thảo Nghị quyết và sẽ phối hợp cơ quan trình để điều chỉnh một số câu từ cho dễ hiểu hơn. Bên cạnh đó, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn theo dõi chặt chẽ tình hình sử dụng nguồn ngân sách, đề xuất cấp có thẩm quyền cho ý kiến kịp thời đối với các nội dung liên quan đến quản lý, điều hành ngân sách theo đúng quy định, đặc biệt là khắc phục những hạn chế đã được Kiểm toán nhà nước chỉ ra trong thời gian qua.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Tô Hoàng Khương báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách

Qua thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 80 ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách của các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm 2022 kèm theo Tờ trình số 82 ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh, Ban KTNS đề nghị điều chỉnh dự thảo Nghị quyết giữ ổn định tỷ lệ phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện đối với chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất theo Nghị quyết số 80 của HĐND tỉnh cho giai đoạn 2022-2025.

Đồng thời đề nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Thủ tướng về dành tối thiểu 10% nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai… Tuy nhiên, qua thảo luận còn nhiều ý kiến khác nhau, Ban KTNS sẽ nghiên cứu để trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến.


Giám đốc Sở Tài chính Ngô Thị Ngọc Sương thảo luận các nội dung dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình

Đối với Tờ trình số 75 ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022 sang năm 2023, qua thẩm tra, Ban KTNS thống nhất đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thống nhất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý và phân bổ năm 2022 sang năm 2023, với số tiền là hơn 47 tỷ đồng như UBND tỉnh trình. 

THANH TRÚC

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn