Tiếp tục phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 25/02/2023 08:58:17

ĐTO - Năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) chỉ đạo các ngành, địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ). Qua đó, nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả được duy trì và nhân rộng, gắn kết chặt chẽ với các phong trào cách mạng của đơn vị, địa phương. Đặc biệt là huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị và TDBVANTQ, góp phần kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, huyện và thành phố thường xuyên chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân với hình thức phù hợp. Nổi bật như: Công an tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật; phương thức và thủ đoạn của các loại tội phạm; tệ nạn cờ bạc, tín dụng đen, ma túy... tại 2.580 điểm với hơn 225.100 lượt người dự, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào thi đua TDBVANTQ trên 640 buổi, có hơn 24.780 lượt người tham dự; phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức báo cáo chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và báo cáo viên cấp tỉnh. Thông qua công tác tuyên truyền người dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng 4.250 tin báo, trong đó có gần 3.200 tin có giá trị phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào thi đua TDBVANTQ.

Cũng trong năm 2022, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và địa phương tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm hiệu quả như: mô hình “Camera an ninh”, “Câu lạc bộ người hoàn lương”, “Hỗ trợ giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng”... Đến nay, trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động 90 mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, trong đó, Công an tỉnh đề xuất Bộ Công an nhân rộng mô hình “Tổ Nhân dân tự quản” trên toàn quốc để các địa phương nghiên cứu, vận dụng; lựa chọn, giới thiệu gửi về Bộ Công an 2 mô hình: “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng”, “Tháo gỡ, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân” là điển hình tiên tiến đang phát huy hiệu quả.

Hưởng ứng phong trào thi đua TDBVANTQ năm 2022, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong tỉnh triển khai sâu rộng đến từng đơn vị, địa phương. Qua đó, toàn tỉnh có 1.922 tập thể, cá nhân đăng ký hưởng ứng thi đua, tạo sự lan tỏa phong trào TDBVANTQ. Đồng thời đang tập hợp hồ sơ đề nghị xem xét, khen thưởng cho 318 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết phong trào thi đua TDBVANTQ năm 2022. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, kịp thời cổ vũ, động viên, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm đạt thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua TDBVANTQ năm 2023. Theo đó, các mục tiêu mà kế hoạch đề ra là tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trong chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng phong trào thi đua TDBVANTQ. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hội đồng bảo vệ an ninh, trật tự; Ban Chỉ đạo 138 các cấp và Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tổ chức phát động đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự; phấn đấu có trên 90% khóm, ấp, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và có trên 80% đơn vị, địa phương đạt loại “Xuất sắc” trong đánh giá, phân loại phong trào thi đua TDBVANTQ, không có đơn vị, địa phương xếp loại “Yếu”. Lực lượng Công an các cấp làm tốt vai trò nòng cốt tham mưu UBND cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo huy động các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia phong trào thi đua TDBVANTQ trên địa bàn tỉnh. 

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn