Đóng góp ý kiến Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) và Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi)

Cập nhật ngày: 10/03/2015 16:27:12

Chiều ngày 10/3/2015, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) và Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi). Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, lãnh đạo UBND thành phố Cao Lãnh và các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp ý kiến.


Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đóng góp ý kiến tại hội nghị

Đối với Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi), các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến nội dung ở các điều về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; chuẩn mực, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của kiểm toán, đơn vị kiểm toán;...Trong đó, đóng góp ở Điều 4 của Luật, đại biểu đóng góp cần quy định chủ thể rõ ràng; ở Điều 6 cần có thêm định nghĩa để Luật quy định được chặt chẽ hơn. Đối với các quy định về kiểm toán viên nhà nước tại các Điều 24, 25 và 26 cần thay đổi cách dùng từ trong Luật đảm bảo tính toàn dân; Điều 49 cần quy định trách nhiệm, quyền hạn cụ thể đối với đơn vị kiểm toán và đơn vị được kiểm toán; Điều 73 về khiếu nại và giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết tố cáo cần quy định thời gian khiếu nại kéo dài tối đa không quá 60 ngày so với 30 ngày như Luật đã nêu;...

Đối với Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), đa số các đại biểu tham dự hội nghị đều thống nhất sự cần thiết phải cho ra đời Luật lần này. Với hình thức thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ quy định tại Điều 4 của Luật, các đại biểu đóng góp không cần quy định nghĩa vụ dân sự thay thế nghĩa vụ quân sự tại ngũ vì cho rằng việc đóng tiền hoặc lao động công ích là không có cơ sở pháp lý và làm mất ý nghĩa thiêng liêng của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, một số đại biểu đóng góp Luật cần quy định đảm bảo công việc  cho các thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự; nên quy định độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự tối đa 27 tuổi; cần quy định việc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cho học viên đang học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;…Một số đại biểu cũng đóng góp ở một số điều, khoản của Luật cần thay đổi văn phong cho hợp lý hơn.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn