Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp

Cập nhật ngày: 17/07/2020 16:11:20

ĐTO - Ngày 17/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự tại điểm cầu Đồng Tháp có lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự và các đơn vị có liên quan.


Tham gia hội nghị sơ kết công tác tư pháp tại điểm cầu Đồng Tháp

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế - xã hội tác động lớn đến việc triển khai công tác, nhưng toàn ngành tư pháp đã khẩn trương xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm, kịp thời xây dựng, ban hành và điều chỉnh các chương trình, kế hoạch công tác. Công tác chỉ đạo điều hành được thực hiện quyết liệt, bám sát Chương trình, Kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương.

Việc tổng kết thực hiện các Nghị quyết của Đảng trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), quản lý nhà nước về luật sư, hợp tác quốc tế về pháp luật đều đạt kết quả tốt. Chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), chất lượng hồ sơ các đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo VBQPPL được cải thiện tốt hơn, các dự án luật đều được Quốc hội thông qua với tỷ lệ cao. Công tác rà soát VBQPPL được các Bộ, ngành triển khai quyết liệt; việc tham gia ý kiến pháp lý cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp ứng phó với đại dịch được thực hiện kịp thời, có chất lượng.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, hội nghị trực tuyến, các phần mềm chuyên ngành, trong ngành tư pháp được đẩy mạnh; chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính của Bộ tiếp tục được duy trì ở mức cao. Một số lĩnh vực công việc khác cũng được triển khai hiệu quả, bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra. Những kết quả nêu trên tiếp tục thể hiện sự đóng góp ngày càng quan trọng của công tác tư pháp vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương.

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác tư pháp còn có các tồn tại, hạn chế. Trong đó, một số vướng mắc, kiến nghị, đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ từ các Bộ, ngành, địa phương vẫn còn chậm được các đơn vị ở Bộ Tư pháp giải quyết, ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung. Việc kiểm tra văn bản chưa được kịp thời, chưa theo kịp được tiến độ ban hành văn bản. Công tác PBGDPL vẫn còn dàn trải, phương thức, nội dung PBGDPL, việc sử dụng nguồn lực tài chính và huy động nguồn lực xã hội phục vụ công tác PBGDPL chưa thật hiệu quả.

Bộ Tư pháp xác định các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác tư pháp 6 tháng cuối năm. Trong đó, tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả, chất lượng 9 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm đã được xác định của ngành, nhất là đối với các nhiệm vụ chưa hoàn thành, đang tiếp tục thực hiện. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ mới được giao thêm, các nhiệm vụ được bổ sung vào nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành tư pháp…

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn