Quy định mới về hành vi bị nghiêm cấm trong Luật cư trú

Cập nhật ngày: 22/11/2013 04:51:29

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20/6/2013 và đã được Chủ tịch nước ký lệnh công bố Luật.

Theo đó, Luật này sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 8 Luật cư trú quy định về hành vi bị nghiêm cấm như: cấm thuê, cho thuê, làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác có liên quan đến cư trú; sử dụng giấy tờ giả về cư trú; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về cư trú; giả mạo điều kiện để được đăng ký thường trú. Ngoài ra, còn bổ sung khoản 10 và khoản 11 vào Điều 8 như cấm giải quyết cho đăng ký cư trú khi biết rõ người được cấp đăng ký cư trú không sinh sống tại chỗ ở đó; cấm đồng ý cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi hoặc trong thực tế người đăng ký cư trú không sinh sống tại chỗ ở đó.

Luật mới cũng sửa đổi, bổ sung Điều 20 quy định chi tiết về điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó, có quy định cụ thể điều kiện thuộc từng trường hợp được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương như có chỗ ở hợp pháp với thời gian tạm trú 1 năm trở lên khi đăng ký thường trú vào huyện, thị xã và 2 năm trở lên nếu đăng ký vào quận; được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào hộ khẩu và thuộc một trong các trường hợp luật quy định...

Về thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp được quy định mới sửa đổi, bổ sung là người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn 12 tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.

Quy định đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng cũng được sửa đổi, bổ sung. Trong đó, Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ quy định phải cấp sổ tạm trú theo mẫu của Bộ Công an. Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là 24 tháng. Trong thời hạn 30 ngày trước ngày hết hạn tạm trú, công dân đến cơ quan Công an nơi cấp sổ tạm trú để làm thủ tục gia hạn...

Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014.

N.A

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn