Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh cà phê sân vườn

Cập nhật ngày: 15/11/2013 04:59:21

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ về tình hình phức tạp, biến tướng trong hoạt động kinh doanh cà phê sân vườn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không để xảy ra tình hình phức tạp về kinh doanh cà phê sân vườn liên quan đến cán bộ, đảng viên.

Các ngành chức năng tỉnh phối hợp tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra liên ngành về phòng, chống về ma túy, mại dâm và tội phạm khác lợi dụng hoạt động ở các quán cà phê sân vườn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh cà phê sân vườn, đảm bảo hoạt động lành mạnh, đúng pháp luật. Kiểm tra chặt chẽ các hồ sơ đăng ký kinh doanh loại hình cà phê sân vườn theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó chú ý các thủ tục về cấp phép xây dựng, mục đích sử dụng đất và những điều kiện khác về cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Xử lý nghiêm theo quy định đối với hành vi sử dụng sai mục đích sử dụng đất và giấy phép kinh doanh.

Đồng thời tuyên truyền, phổ biến nội dung này tại các cuộc họp tổ, đội dân phòng, dân phố; tác hại liên quan đến hoạt động phức tạp, biến tướng của các quán cà phê sân vườn và những quy định của pháp luật để người dân biết, tự giác chấp hành, phòng ngừa vi phạm. Đề xuất bổ sung đưa tiêu chí này làm cơ sở trong việc bình xét gia đình văn hóa hàng năm, không xét gia đình văn hóa đối với những hộ kinh doanh bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực này.

MT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn