Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công

Cập nhật ngày: 04/11/2013 05:12:35

Trước tình trạng một số bộ, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng, còn có sai sót, tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015.

Theo chỉ thị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Chương trình phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015 với 7 đối tượng là: Liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng, cựu thanh niên xung phong kháng chiến. Đồng thời thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã được ban hành.

Trên cơ sở kết quả rà soát, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời các chính sách cho đối tượng là người có công với cách mạng, khắc phục các sai sót tiêu cực. Đồng thời kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã được ban hành, trong đó đặc biệt quan tâm đối với người có công thuộc diện hộ nghèo, còn khó khăn về nhà ở, người có công sống cô đơn không nơi nương tựa, người có công và gia đình người có công ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng...

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn