Khiếu nại đã được giải quyết

Cập nhật ngày: 15/11/2013 05:00:07

Bà Nguyễn Thị Mãnh ngụ xã Tân Thuận Đông, TP.Cao Lãnh có đơn khiếu nại, yêu cầu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với phần đất bãi bồi do UBND xã Tân Thuận Đông quản lý.

Qua kết quả thẩm tra, xác minh của ngành chức năng, nguồn gốc đất bãi bồi trên từ trước năm 1975 chưa khai thác sử dụng. Sau năm 1975, có 34 hộ dân đang sử dụng đất tiếp giáp đất bãi bồi, tự cắm mốc phần đất đã bồi với tổng diện tích 85.937m2 để sử dụng trồng hoa màu; phần đất phía ngoài giáp sông Tiền đang bồi thì chưa hộ nào khai thác sử dụng. UBND tỉnh đã giao cho UBND xã Tân Thuận Đông xác lập thủ tục quản lý và khai thác phần đất này.

Năm 1998, có 17 hộ dân khiếu nại xin được đăng ký cấp giấy chứng nhận QSDĐ bãi bồi phía ngoài, giáp sông Tiền, tiếp giáp với đầu đất bãi bồi của các hộ dân đang canh tác. Ngày 2/3/1998, Chủ tịch UBND TX.Cao Lãnh có Quyết định 01/QĐ-UB bác đơn khiếu nại của 17 hộ dân (trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Pháp là chồng bà Nguyễn Thị Mãnh); chấp thuận giao diện tích 85.973m2 đất bãi bồi cho 34 hộ được quyền tiếp tục sử dụng theo diện tích sử dụng thực tế của từng hộ và giao 140.627m2 đất bãi bồi phần giáp sông Tiền cho UBND xã Tân Thuận Đông quản lý để xây dựng quỹ đất công ích của địa phương. Ngày 15/8/1998, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 263/QĐ-UB, chuẩn y Quyết định số 01/QĐ-UB ngày 2/3/1998 của Chủ tịch UBND TX.Cao Lãnh.

Sau đó, UBND TX.Cao Lãnh đã cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 34 hộ. Phần đất được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận QSDĐ bãi bồi, UBND xã Tân Thuận Đông đã xác lập hợp đồng cho 43 hộ dân thuê đất bãi bồi sử dụng, thời hạn thuê đất là 5 năm (từ năm 2003 đến năm 2008 và từ năm 2008 đến năm 2013), trong đó có hộ bà Nguyễn Thị Mãnh. Các hộ đã thống nhất ký hợp đồng thuê đất được 2 đợt (10 năm), đến thời hạn ký hợp đồng đợt 3 thì có 40/43 hộ tiếp tục tái ký hợp đồng thuê, riêng 3 hộ: bà Nguyễn Thị Mãnh, bà Nguyễn Thị Diêm và ông Trần Văn Hên (con rể bà Nguyễn Thị Mãnh) không thống nhất ký hợp đồng thuê tiếp mà khiếu nại xin được cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Việc bà Mãnh cho rằng nguồn gốc đất của ông bà, cha mẹ để lại cho gia đình bà canh tác từ trước khi Nhà nước quản lý là không có căn cứ pháp lý. Phần đất gia đình bà có khai thác và thực tế có sử dụng đã được Nhà nước công nhận và đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ với diện tích 4.500m2. Vì vậy, việc bà Nguyễn Thị Mãnh khiếu nại xin được cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với phần đất bãi bồi là không phù hợp với quy định của pháp luật đất đai. Quyết định số 263/QĐ-UB ngày 15/8/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh, chuẩn y Quyết định số 01/QĐ.UB ngày 2/3/1998 của Chủ tịch UBND TX.Cao Lãnh, bác đơn khiếu nại của 17 hộ dân, trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Pháp (chồng bà Nguyễn Thị Mãnh) là phù hợp với quy định của pháp luật đất đai và đã có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Mãnh không thống nhất với quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh thì có quyền khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại cơ quan Tòa án theo quy định của pháp luật.

Nhật Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn