Lưu ý khi đi khám chữa bệnh: Thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế chưa trùng khớp với căn cước công dân

Cập nhật ngày: 07/12/2022 05:29:02

ĐTO - Theo quy định, khi tiếp nhận thủ tục khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT), cơ sở KCB thực hiện đối chiếu thông tin thẻ BHYT với giấy tờ chứng minh nhân thân để làm cơ sở tiếp nhận và giải quyết chế độ BHYT đúng người, tránh việc người bệnh mượn thẻ BHYT của người khác để đi KCB BHYT.


Nhân viên tại các cơ sở khám chữa bệnh đối chiếu thông tin cá nhân trên thẻ bảo hiểm y tế và căn cước công dân khi tiếp nhận bệnh

Để tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng cho người dân khi đi KCB BHYT, tránh tình trạng vướng mắc trong thủ tục hành chính khi đi khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Tháp và Sở Y tế thống nhất một số trường hợp thông tin trên thẻ chưa đồng bộ với căn cước công dân (CCCD), cụ thể:

Các trường hợp thẻ BHYT chỉ có năm sinh, thẻ CCCD có ngày tháng sinh là ngày 01/01 và cùng năm sinh với thẻ BHYT; trường hợp địa chỉ trên thẻ BHYT và địa chỉ trên thẻ CCCD khác nhau thì cơ sở KCB vẫn tiếp nhận KCB BHYT theo quy định.

Riêng đối với các trường hợp: Họ và tên hoặc ngày, tháng, năm sinh trên thẻ BHYT với thẻ CCCD khác nhau; thẻ BHYT chỉ có năm sinh, thẻ CCCD có cùng năm sinh với thẻ BHYT và có thêm ngày tháng sinh khác ngày 01/01 thì cơ sở KCB BHYT sẽ chưa tiếp nhận khám chữa bệnh đối với các trường hợp vì chưa đủ cơ sở theo quy định.

Trường hợp, người dân sau khi làm thẻ CCCD có thông tin thay đổi so với trước đây, cần sớm đến BHXH gần nhất hoặc Tổ chức Dịch vụ thu trên địa bàn, hoặc sử dụng Dịch vụ Công trực tuyến để điều chỉnh thông tin thẻ BHYT chính xác.

Hiện nay, BHXH tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp để hoàn thành đồng bộ dữ liệu thẻ BHYT với thẻ CCCD. Tính đến ngày 28/11/2022 trên toàn tỉnh Đồng Tháp, số lượng CCCD được đồng bộ với thẻ BHYT còn hiệu lực là 934.130 người (đạt 67%); 175/175 cơ sở khám chữa bệnh tra cứu CCCD với 15.292 lượt tra cứu thành công sử dụng CCCD để khám chữa bệnh BHYT.

V.H

Gửi bình luận của bạn