Xã Tân Phước:
Hiệu quả trong công tác giới thiệu việc làm và giảm nghèo

Cập nhật ngày: 22/08/2012 05:45:31

Tân Phước là một xã thuần nông của huyện Lai Vung. Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương liên tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của các hộ dân không ngừng được nâng cao. Tuy nhiên, xã Tân Phước vẫn còn những hộ nghèo cần được giúp đỡ để vươn lên.

Đầu năm 2011, qua thống kê, toàn xã có 528 hộ nghèo, chiếm 17,07% và có 202 hộ cận nghèo, chiếm 6,5% số hộ trên địa bàn xã. Để thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương, Tân Phước đẩy mạnh tuyên truyền cho hộ nghèo nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Bên cạnh đó, Tân Phước còn xây dựng nhiều dự án hỗ trợ hộ nghèo làm ăn vươn lên thoát nghèo như: hỗ trợ vốn sản xuất, kinh nghiệm làm ăn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, kêu gọi các tổ chức, cá nhân giúp đỡ hộ nghèo...

Kết quả, trong năm 2011, xã Tân Phước phối hợp giới thiệu và giải quyết cho 377 lao động phổ thông của địa phương đi làm việc trong và ngoài tỉnh; tổ chức vận động 36 lao động tham gia các lớp trung cấp nghề trong và ngoài huyện; mở 4 lớp nghề nông thôn cho 80 lao động địa phương; hỗ trợ cho 65 hộ trên địa bàn xã vay 855 triệu đồng từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm (mỗi hộ vay từ 5 đến 20 triệu đồng) để đầu tư nuôi bò vỗ béo, tạo công ăn việc làm cho 112 lao động địa phương; hỗ trợ cho 41 hộ nghèo xây dựng nhà ở theo Quyết định 167 của Chính phủ, vận động cất mới 2 căn nhà tình thương giúp họ an tâm lao động, sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Bằng nhiều biện pháp và hoạt động thiết thực, đến cuối năm 2011, xã Tân Phước giảm được hơn 3,1% số hộ nghèo, với 165 hộ.

Qua thống kê trong năm 2012, xã Tân Phước có 409 hộ nghèo, chiếm 12,83% và 252 hộ cận nghèo, chiếm 7,9% hộ dân toàn xã. Phần lớn các hộ nghèo do thiếu đất sản xuất, thiếu kinh nghiệm làm ăn, bị thiên tai, sự cố... Qua khảo sát, xã lên kế hoạch phấn đấu trong năm 2012, giúp đỡ 95 hộ thoát nghèo bền vững. Tính đến 6 tháng đầu năm 2012, trên lĩnh vực đào tạo nghề và tạo công ăn việc làm, xã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện mở 2 lớp trồng rau và chăn nuôi an toàn cho 40 lao động; tập huấn chuyển giao kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất cho 76 hộ nghèo và cận nghèo; giải quyết việc làm cho hơn 50 lao động. Xã Tân Phước cũng giúp đỡ cho 70 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã vay 575 triệu đồng từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, để đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Ngoài ra, xã còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ cất 2 căn nhà tình thương cho hộ nghèo trị giá 40 triệu đồng.

Ông Phan Văn Trọi - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phước cho biết: “Chúng tôi sẽ quan tâm hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn được thoát nghèo bền vững. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tìm nhiều nguồn vốn để giúp đỡ hộ nghèo phát triển sản xuất, đồng thời tăng cường giải quyết việc làm cho lao động nông thôn để tăng thu nhập và phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, qua theo dõi nắm tình hình, có thể đến cuối năm 2012 chúng tôi sẽ thực hiện vượt chỉ tiêu giảm nghèo ở địa phương”.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn