Cập nhật số liệu tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Cập nhật ngày: 17/11/2021 10:29:43

ĐTO - Sở Y tế tỉnh vừa có văn bản khẩn gửi UBND huyện, thành phố về cập nhật số liệu tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Theo đó, để thống nhất nguồn số liệu và có cơ sở cho việc điều phối và phân bổ vắc-xin hợp lý trong thời gian tới nhằm mục đích sử dụng hiệu quả, kịp thời, tránh hao phí nguồn vắc-xin, Tổ điều phối vắc-xin đề nghị UBND huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã, phường tổ chức rà soát lại số lượng tất cả đối tượng đang sinh sống và làm việc trên địa bàn quản lý và tình trạng tiêm chủng của các đối tượng này. Thực hiện cập nhật thường xuyên và quản lý số liệu dân cư theo từng phân nhóm tuổi để kịp thời tham mưu đề xuất nhu cầu vắc-xin cho nhóm đối tượng phù hợp. Đồng thời khẩn trương tổng hợp số liệu dân cư, thống nhất số liệu trên toàn địa bàn.

UBND huyện, thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thành phố lên phương án thành lập các tổ tiêm chủng lưu động tổ chức thực hiện tiêm vét cho tất cả đối tượng thuộc diện tiêm chủng trong địa bàn quản lý. Đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiêm chủng, thực hiện tiêm chủng an toàn và giám sát chặt chẽ các phản ứng sau tiêm.

Trung tâm Y tế huyện, thành phố căn cứ vào nguồn số liệu do UBND huyện, thành phố cung cấp thực hiện thống kê báo cáo kết quả tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 theo quy định. Kịp thời tham mưu cho UBND huyện, thành phố về nhu cầu vắc xin cho các đối tượng cần tiêm chủng (mũi 1 và mũi 2) trong thời gian tới. Tổ chức thực hiện các tổ tiêm chủng lưu động với trang thiết bị cần thiết trực tiếp xuống địa bàn và thực hiện tiêm vét cho tất cả các đối tượng còn lại thuộc diện tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn. Đảm bảo an toàn tiêm chủng và theo dõi, xử trí kịp thời các trường hợp xảy ra phản ứng nặng sau tiêm và không bỏ sót đối tượng. Thường xuyên cập nhật kết quả công tác tiêm chủng và thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo đúng quy định.

PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn