Ra mắt Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Thanh Bình

Cập nhật ngày: 22/04/2019 05:19:52

Ban Thường vụ Huyện đoàn Thanh Bình vừa tổ chức Điểm hẹn Doanh nhân và ra mắt Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Thanh Bình.

Đến với Điểm hẹn, các đại biểu được Tiến sĩ Nguyễn Quốc Khánh, Giảng viên Khoa kinh tế - Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh nói chuyện chuyên đề “Nông nghiệp trong thời kỳ số hóa, tiềm năng và ứng dụng”. Qua đó, cho rằng trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, các doanh nghiệp cần mạnh dạn nghiên cứu ứng dụng giải pháp kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, để hoạt động ngày càng vững mạnh và hiệu quả.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện đoàn Thanh Bình ra mắt Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Thanh Bình. Chi hội có 26 hội viên, do ông Huỳnh Trọng Nghĩa làm Chi hội trưởng.

Chi hội tập hợp các doanh nhân trẻ trên địa bàn huyện đang hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh để cùng đóng góp, tham gia ý kiến, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, nâng cao kiến thức, tăng cường khả năng kinh doanh, liên kết để cùng nhau phát triển, xây dựng thương hiệu, cung cấp sản phẩm chất lượng cho thị trường, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng doanh nghiệp đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Ra Đa

Gửi bình luận của bạn