Số: 180 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 06 tháng 11 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 07/11/2018 10:23:21

* Quyền khai thác dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng Chợ năm 2019 tại xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp.

- Chợ Tân Phú Trung; Giá khởi điểm: 114.750.000đ

- Chợ Bình Tiên; Giá khởi điểm: 102.870.000đ

Thời gian thông báo, xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 07/11/2018 đến 15 giờ ngày 19/11/2018

+ Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ;

+ Tiền đặt trước: 20% Giá khởi điểm.

Nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Ngày 19, 20 và đến 15 giờ ngày 21/11/2018.

Thời gian đấu giá: 8 giờ ngày 22/11/2018.

* Bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại UBND xã Tân Phú Trung.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp; ĐT: 0277 3854 517 hoặc UBND xã Tân Phú Trung, ĐT: 0277 3629 313.

Gửi bình luận của bạn