Số: 182 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 13 tháng 11 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 14/11/2018 13:55:29

Đấu giá QSDĐ trên địa bàn huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

1. Khu mở rộng chợ Bình Tấn:

* Thửa 26 (nền góc). Diện tích: 84,9 m2; Giá khởi điểm: 122.256.000đ

* Thửa 38 (nền góc). Diện tích: 72 m2; Giá khởi điểm: 103.680.000đ

* Thửa 29, 31, 33, 35, 37. Diện tích: 72 m2/nền; Giá khởi điểm: 86.400.000đ/nền

2. Khu mở rộng 42 Căn phố chợ thị trấn Thanh Bình:

* Thửa 60 (nền góc). Diện tích: 122,90m2; Giá khởi điểm: 1.887.744.000đ

* Thửa 61. Diện tích: 91, 10 m2; Giá khởi điểm: 1.166.080.000đ

* Thửa 64. Diện tích: 91, 20 m2; Giá khởi điểm: 1.167.360.000đ

* Thửa 66. Diện tích: 91, 50 m2; Giá khởi điểm: 1.171.200.000đ

Thông báo, xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 14/11/2018 đến 15 giờ ngày 04/12/2018.

Nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Ngày 06/12/2018 đến 16 giờ (Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm).

Thời gian đấu giá: 08 giờ ngày 07/12/2018 tại Hội trường UBND huyện Thanh Bình

* Bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854 517 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Bình, điện thoại: 0277. 3833 856.

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản

Gửi bình luận của bạn