Số: 186 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 15 tháng 11 năm 2018

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 17/11/2018 05:57:18

Đấu giá cho thuê QSDĐ công ích, đất Cồn, đất trồng cây hàng năm khác. Diện tích 264.847 m2, tọa lạc tại xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Trong đó:

 - Tại ấp Phú Lợi A, vị trí 1. DT: 238.979 m2; Giá khởi điểm: 1.500.000đ/1.000m2/năm.

 - Tại ấp Phú Lợi B, vị trí 2 DT: 25.868 m2; Giá khởi điểm: 800.000đ/1.000m2/năm.

 * Thời gian thuê: 01 năm và nộp tiền thuê đất trong năm.

Xem tài sản, bán hồ sơ: Từ ngày 16/11/2018 đến 15 giờ ngày 07/12/2018.

Nhận hồ sơ và tiền đặt trước: Ngày 07, 10 và đến 15 giờ ngày 11/12/2018 (Tiền đặt trước 20% theo giá khởi điểm).

Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ ngày 12/12/2018.

* Bán, nhận hồ sơ, tiền đặt trước và tổ chức đấu giá tại UBND xã Phú Thuận B.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3854517 hoặc UBND xã Phú Thuận B, Điện thoại: 0277 3582777

 * Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn