Số: 13/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 28 tháng 01 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 29/01/2021 15:02:13

Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ Nhà giữ xe (DT: 380m2) tại Trường Trung học phổ thông Châu Thành 1, tỉnh Đồng Tháp (Thời gian khai thác 03 năm kể từ ngày nộp đủ tiền ký hợp đồng đến hết 31/7/2023); Giá khởi điểm: 60.000.000đ/năm

Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án đấu giá số: 73/PA-THPTCT1 ngày 11/8/2020 của Trường THPT Châu Thành 1.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 29/01/2021 đến 15 giờ ngày 23/02/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 12.000.000đ vào các ngày 23/2, 24/2 và đến 15 giờ ngày 25/02/2021 tại Trường THPT Châu Thành 1; Tiền bán hồ sơ: 150.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 26/02/2021 tại Trường THPT Châu Thành 1

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; Trường THPT Châu Thành 1. Điện thoại: 02773620016; (giờ hành chính).

* Truy cập tại: www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn